Xe Quét Đường Hút Bụi

Xe ben

Hiển thị tất cả 7 kết quả

 • Nhãn hiệu, số loại: HINO FM8JNSA
 • Thể tích thùng: 11 m³
 • Kích thước tổng thể: 7.780 x 2.460 x 2.950 mm
 • Kích thước lọt lòng thùng: 5.100 x 2.230 x 980 mm
 • Tải trọng chuyên chở: 13.500 kg
 • Trọng lượng toàn bộ: 24.000 kg
 • Nhãn hiệu, số loại: HINO FC9JETC
 • Kích thước tổng thể: 5.660 x 2.290 x 2.520 mm
 • Kích thước lọt lòng thùng: 3.450 x 2.000 x 640 mm
 • Thể tích thùng: 4,3 m³
 • Tải trọng chuyên chở: 6.200 – 6.300 kg
 • Trọng lượng toàn bộ: 11.000 kg
 • Nhãn hiệu, số loại: ISUZU FVZ34QE4
 • Kích thước tổng thể: 7.750 x 2.485 x 3.060 mm
 • Kích thước lọt lòng thùng: 5.000 x 2.190 x 980 mm
 • Thể tích thùng: 10,67 m³
 • Tải trọng chuyên chở: 13.345 kg
 • Trọng lượng toàn bộ: 24.000 kg
 • Nhãn hiệu, số loại: ISUZU FVR34LE4
 • Thể tích thùng: 6,6 m³
 • Kích thước tổng thể: 6.790 x 2.485 x 2.970 mm
 • Kích thước lọt lòng thùng: 4.170 x 2.080 x 780 mm
 • Tải trọng chuyên chở: 8.150 kg
 • Trọng lượng toàn bộ: 16.000 kg
 • Nhãn hiệu, số loại: ISUZU FRR90HE4
 • Kích thước tổng thể: 5.770 x 2.280 x 2.600 mm
 • Kích thước lọt lòng thùng: 3.450 x 2.000 x 640 mm
 • Thể tích thùng: 4,3 m³
 • Tải trọng chuyên chở: 6.300 kg
 • Trọng lượng toàn bộ: 11.000 kg
 • Nhãn hiệu, số loại: ISUZU NQR75HE4
 • Kích thước tổng thể: 5.630 x 2.170 x 2.420 mm
 • Kích thước lọt lòng thùng: 3.400 x 1.900 x 645 mm
 • Thể tích thùng: 4,15 m³
 • Tải trọng chuyên chở: 5.200 kg
 • Trọng lượng toàn bộ: 9.500 kg
 • Nhãn hiệu, số loại: ISUZU QKR77FE4
 • Kích thước tổng thể: 4.860 x 1.875 x 2.310 mm
 • Kích thước lọt lòng thùng: 2.900 x 1.580 x 540 mm
 • Thể tích thùng: 2,4 m³
 • Tải trọng chuyên chở: 1.990 kg
 • Trọng lượng toàn bộ: 4.990 kg